Johan Slabbert Skool
 Spesiale onderwys

For children that requires special educational needs.

Ons visie / Our Vision


Hoërskool Kroonstad: Johan Slabbert Terrein vir gespesialiseerde onderwys stel dit hom ten doel om elke leerder tot sy volle potensiaal te ontwikkel sodat hy/sy sy/haar plek in die samelewing as volwaardige en nuttige burger kan volstaan. Om dit te kan bereik, stel ons dit ten doel om elke leerder se geestelike, kulturele en intellektuele vermoëns maksimaal te ontwikkel.The aim of Kroonstad High School: Johan Slabbert Terrain for specialised education is to develop each and every learner to his/her full potential so that he/she can be an integrated part of the community and be useful to the many aspects driven forth out of such a community. To accomplish this, we aim to develop each learner spiritually, culturally and intellectually.

 

 

 

Johan Slabbert LogoSite Menu >>
 

 
 

 


Search >>